Máy Giặt Electrolux

EWF1024D3WB
8,150,000 
EWF1024M3SBNew 2023
9,300,000 
Lồng ngang10 Kg
EWF9523BDWA
12,900,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
EWW1142Q7WB
15,900,000 
Lồng ngang, Tích hợp sấyTrên 10 Kg
EWF1141R9SB
16,000,000 
Lồng ngangTrên 10 Kg
EWF1142R7SB
13,400,000 
Lồng ngangTrên 10 Kg
EWF1142Q7WB
12,850,000 
Lồng ngangTrên 10 Kg
EWW1024P5WB
13,000,000 
Lồng ngang, Tích hợp sấyTừ 9.5 - 10 Kg
EWF1042R7SB
12,050,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
EWF1042Q7WB
11,300,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
EWF1024P5SB
9,250,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
EWF1024P5WB
8,600,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
EWW9024P5WB
11,400,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
EWF9042R7SB
10,800,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
EWF9042Q7WB
10,200,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
EWF9024P5SB
8,500,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
EWF9024P5WB
7,600,000 
Lồng ngang
EWF9024D3WB
7,100,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
EWF8024P5SB
7,550,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
EWF8024P5WB
7,200,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg