Máy Giặt LG

FB1209S6WNew 2024
6,200,000 
Lồng ngang9 kg
FB1209S6MNew 2024
6,800,000 
Lồng ngang9 kg
FV1412S3B2023
10,250,000 
Lồng ngang12 kg
WT2517NHEG2023
52,900,000 
Tháp giặt sấy25 kg
WT1410NHE2023
42,500,000 
Tháp giặt sấy14 kg
FV1412H3BA2023
12,900,000 
Lồng ngang12 kg
TH2722SSAK2023
16,000,000 
Lồng đứng22 Kg
FV1414H3BA2023
14,700,000 
Lồng ngang14 kg
F2515STGW2020
13,700,000 
Lồng ngang15 Kg
FV1410D4W12023
9,900,000 
Lồng ngang10 Kg
FV1410S4B2023
9,350,000 
Lồng ngang10 Kg
FV1409S4M2023
8,000,000 
Lồng ngang9 kg
T2351VSAB2020
5,950,000 
Lồng đứng11.5 kg
FV1410S4W12023
7,850,000 
Lồng ngang10 Kg
WA95CG45452023
5,000,000 
Lồng đứng9.5 Kg
T2313VSAB2023
7,200,000 
Lồng đứng13 kg
T2350VSAB2020
5,600,000 
Lồng đứng10 Kg
FM1209S6W2020
6,650,000 
Lồng đứng9 kg
FV1410D4P2022
11,850,000 
Lồng ngang10 Kg
FV1411D4W2022
11,900,000 
Lồng ngang11 kg