Máy Giặt Samsung

WD12TP34DSX/SV
14,600,000 
Lồng ngang12 kg
WW10TP54DSB/SV2021
8,700,000 
Lồng ngang10 Kg
WA17CG6886BVSVNew 2023
10,400,000 
Lồng đứng13 kg
WA23A8377GV/SV
14,600,000 
WA16R6380BV/SV
8,950,000 
WA14CG5745BVSV
7,950,000 
WA12CG5886BVSV
8,540,000 
WW90T3040WW
5,200,000 
WW90T634DLN/SV
7,000,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
DF60A8500EG/SV
25,700,000 
Styler (Hấp sấy)
DF10A9500CG/SV
37,500,000 
Styler (Hấp sấy)
12,900,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
WW10T634DLX/SV
8,150,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
WW10TP44DSB/SV
8,900,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
WW10TP44DSH/SV
8,300,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
WW90TP54DSB/SV
8,050,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
WW90TP54DSH/SV
9,800,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg
WW95T4040CE/SV
6,900,000 
Lồng ngangTừ 9.5 - 10 Kg
WW90T634DLE/SV
8,650,000 
Lồng ngangTừ 8 - 9 Kg