DF60A8500EG/SV
25,700,000 
Styler (Hấp sấy)
DF10A9500CG/SV
37,500,000 
Styler (Hấp sấy)
DF60R8600CG/SV
31,600,000 
Styler (Hấp sấy)
DV90T7240BB/SV
12,200,000 
Lồng ngang, Tích hợp sấyTừ 8 - 9 Kg
DV90TA240AX/SV
11,300,000 
Lồng ngang, Tích hợp sấyTừ 8 - 9 Kg
DV90T7240BH/SV
11,900,000 
Lồng ngang, Tích hợp sấyTừ 8 - 9 Kg
DV90TA240AE/SV
11,100,000 
Lồng ngang, Tích hợp sấyTừ 8 - 9 Kg