TD-80CGB2022
6,300,000 
Ngưng tụ8 kg
TD-72VWD2022
4,600,000 
Thông hơi7 kg