Tủ Lạnh Panasonic

NR-BA190PPVN2020
4,500,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BV361WGKV
16,350,000 
Từ 301 lít - 400 lít
NR-BV361GPKV
14,800,000 
Từ 301 lít - 400 lít
NR-BV331WGKV
14,450,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BV331GPKV
13,350,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BV331CPKV
12,450,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BC361VGMV
14,150,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BV361BPKV
13,350,000 
Từ 301 lít - 400 lít
NR-BV331BPKV
12,900,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BV281BGMV
10,650,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BV281BVKV
10,100,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-CW530XGKV
32,100,000 
Từ 401 lít - 550 lít
NR-YW590YHHV
57,000,000 
Trên 550 lít, Từ 401 lít - 550 lít
NR-YW590YMMV
47,000,000 
Trên 550 lít, Từ 401 lít - 550 lít
NR-BX471GPKV
16,800,000 
NR-BX471WGKV
17,550,000 
Từ 301 lít - 400 lít
NR-BX421GPKV
15,300,000 
Từ 301 lít - 400 lít
NR-TV341VGMV2021
10,800,000 
Từ 301 lít - 400 lít