365 viết bài này chỉ để đủ chính sách của Google thoai, mua hàng thì cần quái gì hướng dẫn đúng hem anh em!!! :)) Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh em ạ!

  Hề hề!!!