Mua sắm tủ lạnh tại Thế Giới Điện Máy 365

RF59C700ES9/SVNew 2023
23,390,000 
Trên 550 lít
GR-X257BGNew 2023
35,000,000 
Trên 550 lít
RT29K5532BU/SV2020
7,100,000 
từ 150 lít - 300 lít
NR-BA190PPVN2020
4,500,000 
từ 150 lít - 300 lít
GR-RS600WI-PMV(37)-SG2022
10,900,000 
Từ 401 lít - 550 lít
RT22M4040DX/SV
4,700,000 
từ 150 lít - 300 lít
RB27N4010S8/SV2018
6,650,000 
từ 150 lít - 300 lít
RB-320VT2022
6,100,000 
từ 150 lít - 300 lít
RT31CG5424B1SV
7,600,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RT31CG5424S9SV
7,150,000 
Từ 301 lít - 400 lít
RT22M4032BU/SV
5,200,000 
từ 150 lít - 300 lít
AQR-T220NE(HB)
4,200,000 
từ 150 lít - 300 lít
GR-A28VM(UKG1)
5,100,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-XP382AE-DS
8,750,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-XP352AE-DS
7,500,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-XP352AE-SL
7,500,000 
Từ 301 lít - 400 lít
SJ-XP322AE-SL
7,390,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-XP322AE-DS
7,390,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-X282AE-SL
7,500,000 
từ 150 lít - 300 lít
SJ-X282AE-DS
6,000,000 
từ 150 lít - 300 lít